ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλού Χωριού Ορεινής, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
   
Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Λάμπρου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 97624712
   
Ονοματεπώνυμο: Μενέλαος Χαραλαμπίδης (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99653205
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Δημητρίου
Τηλέφωνα: 99881209
   
Ονοματεπώνυμο: Ζήνων Νικολάου
Τηλέφωνα: 99426567
   
Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Γεωργίου
Τηλέφωνα: 99639012
   
Ονοματεπώνυμο: Μαρίνος Μαλέκκου
Τηλέφωνα: 97779735
   
Ονοματεπώνυμο: Σταύρος Ιωάννου
Τηλέφωνα: 99527139
   
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Δήμητρα Λαδά Χριστοφόρου
Επάγγελμα: Βοηθός Γενικών ΚαθηκόντωνPrint